Helstu tíðindi aðalfundar

Aðalfundur LLÍ var haldinn á Hótel Sögu síðastliðinn fimmtudag. Á dagskrá voru hefðbundin aðalfundarstörf en einnig var haldið málþing um gjaldtöku á ferðamannastöðum í tengslum við fundinn. Um 50 manns sóttu fundinn og enn fleiri málþingið.

Flutt var skýrsla stjórnar um verkefni stjórnar á síðastliðnu ári og bar þar hæst kröfur fjármálaráðherra á svæði 8, í vestur Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, þar sem kröfur komu mjög á óvartenda væri þar seilst langt inn á eignarlönd, stjórnarskrármálið, frumvarp að nýjum náttúruverndarlögum og frumvarp um breytingar á vatnalögum. Örn, formaður samtakanna flutti skýrslu stjórnar, og kvaðst ánægður með að sjónarmið landeigenda um eignarréttarákvæði stjórnarskrár komust á dagskrá þegar breytingar á stjórnarskrá voru til umfjöllunar. Nú hefur ný stjórnarskrárnefnd undir forystu Sigurðar Líndal hefði verið skipuð mun LLÍ að sjálfsögðu fylgjast vel með þeirri vinnu. Erni varð einnig tíðrætt um samráðsleysi ríkisstjórnar á síðasta kjörtímabili þar sem aðkoma LLÍ hefði greinilega jafnan aðeins verið til málamynda og rök fulltrúa LLÍ hefðu hlotið lítinn hljómgrunn. Þó hefði með harðfylgi tekist að ná fram ýmsum hagsmunamálum, s.s. að fresta breytingum á vatnalögum og lögum um rannsóknir á auðlindum í jörðu en með frumvarpinu hefði fullkominn og beinn eignarréttur landeigenda að auðlindinni sem grunnvatn er verið afnumin.

Deilur um háspennulínur eru enn í umræðunni þar sem landeigendur vilja fá þessar línur í jörð enda eiga þær á ýmsum stöðum að liggja í túnfæti hjá þeim eða fara yfir verðmæt heimalönd, má þar nefna Blöndulínu og Suðurnesjalínu 2. Um er að ræða mikið umhverfismál að mati stjórna LLÍ en áhugavert er að fá fregnir af niðurstöðum hagkvæmnismats á kostnaði jarðstrengja sem bændur í Skagafirði ásamt fleiri aðilum létu verkfræðistofu í Kanada framkvæma. Ekki var hægt að láta vinna slíka greiningu hérlendis vegna þess að flestar verkfræðistofur sem gætu framkvæmt slíkt mat starfa fyrir Landsnet eða Landsvirkjun. Niðurstaða hinnar kanadísku verkfræðistofu var hins vegar að jarðstrengir eru mun ódýrari en haldið hefur verið fram í umræðu og eru því, þvert á það sem haldið hefur verið fram, raunhæfur kostur þar sem línur þurfa að liggja um viðkvæmt land. Það er því ljóst að þarna þarf að halda á lofti hagsmunum landeigenda og gæta þess að réttur þeirra sem og umhverfisins verði ekki fótum troðinn.

Á fundinum voru einnig ræddar tilvonandi breytingar á þjóðlendulögunum en  stjórnvöld eru tilneydd til að framlengja þau á árinu þar sem tímaramminn sem ætlaður var í að ljúka þjóðlendumálunum er að renna sitt skeið en 1. mars næstkomandi eru 15 ár frá fyrstu kröfugerð sem gerð var í þjóðlendumálunum. Þó eru enn líklega 8-10 ár þar til síðasti hæstarréttardómur fellur í þessum málum, eða jafnvel enn lengri tími. Fulltrúar LLÍ bíða eftir fundi með forsætisráðherra en mikilvægt hagsmunamál er að setja endurupptökuákvæði á grundvelli nýrra gagna í lögin nú þegar þau verða endurnýjuð og munu samtökin beita sér ötult fyrir því. Einn fundarmaður bað fulltrúa LLÍ einnig um að nýta tækifærið á slíkum fundi og ræða þá gjafsókn sem landeigendum var lofuð, svo allir gætu varið hendur sínar þegar kæmi að þessum kröfum, en ekki hefði verið staðið við þessi loforð og þess dæmi að fólk sæti upp með mikinn kostnað vegna málaferlanna enda hefði ríkið ekki vílað fyrir sér að áfrýja dómum óbyggðanefndar sem og héraðsdóma.

Örn Bergsson var endurkjörinn sem formaður stjórnarinnar og aðrir fulltrúar stjórnarinnar, Sigurður Jónsson, Guðrún María Valgeirsdóttir og Elín R. Líndal voru öll endurkjörin. Óðinn Jónsson gaf hins vegar ekki kost á sér áfram og var í hans stað kjörinn fyrrum varamaður hans, Snorri Jóhannesson.

Kjörnir varamenn voru Aðalsteinn Jónsson, Erlendur Ingvarsson, Þórólfur Sveinsson, Haukur Halldórsson og Björn Magnússon. Skoðunarmenn samtakanna voru endurkjörnir en það eru þeir Ólafur H. Jónsson og Jóhannes Kristjánsson.

Mörg mál komu til tals á fundinum en um þau má lesa í fundargerð fundarins sem finna má hér.

Að lokum vill stjórn LLÍ vill koma á framfæri innilegum þökkum til Óðins Jónssonar fyrir afar gott samstarf og óeigingjarnt starf í þágu samtakanna.

Þessi færsla var birt undir Uncategorized. Bókamerkja beinan tengil.